Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDH SLUŽOVICE
 
 
 20.října 1925 žádá zakládající výbor ve složení Alois Kubík - řídící zdejší školy, František Rother - starosta obce,František Gregořica st. - první radní a Otakar Gudrich - učitel z Malých Hoštic.Zemskou hasičskou jednotu slezskou se sídlem v Hlučíně o povolení činnosti s předložením stanov o jejich schválení.Účel sboru jest hájit a chránit při živelných i jiných nehodách v místě i v okolí,zvláště při požárech a povodních životy a majetek občanů.Jednací řeč je česká.Sbor má členy zakládající, činné, přispívající a čestné.Zakládající člen jest ten,kdo dá do pokladny sboru majetek v hodnotě padesáti korun nebo peněžní obnos ve stejné výši.
 
Oficiální založení sboru však proběhlo až 8. srpna roku 1926 jak je zapsáno v dobovém tisku - Rady a pokyny,které vydával Orgán Zemské hasičské jednoty slezské,ze dne 1.září 1926.
 
Již před válkou usilovali občané služovští o založení hasičského sboru,však pro nepřízeň pruských úřadů nestalo se tak,ježto ves tato uchovala si svou českou národnost i přes usilovnou germanizaci.Obec má pěknou dvoutřídní školu: také po stránce hygienické bylo zde našeho režimu hodně vykonáno tím,že nezdravá bažina prostřed obce byla značným nákladem prohloubena v rybník.Není zde – na rozdíl od jiných vsí na Hlučínsku – tak zvaných „Němců“: jsou zde jenom uvědomělí „Moravci“.
Správu obce vedou obezřetně starosta obce Rother, rolník a řídící učitel Alois Kubík. – V neděli 8.srpna t.r. byly konečně touhy zdejších obyvatel splněny.Ke druhé hodině odpolední zavítal k nám vzdělavatel hasičské župy opavské, učitel Otakar Gudrich z Malých Hoštic a v historicky památné hospodě „U ruského cara“,kam svolána byla ustavující valná hromada,vyložil,nám,jak veliké důležitosti je hasičský sbor pro místní občany,jak po stránce lidumilné,tak národní.
Po pěkné přednášce přihlásilo se 32 členů – Alois Kubík,František Rother,František Gregořica starší,Jan Jurčík,Jan Bitomský,Karel Ciminga, Josef Lasák,Jan Přibyla,František Wagner,František Berek,František Ciminga,Jan Ciminga, Richard Vítek,Josef Džemla,Alois Klein,Max Bitomský,Josef Ciminga, Antonín Klein,Bruno Berek,František Bitomský, Antonín Bitomský starší, Richard Černý,Bernard Ciminga,Pavel Pardy,Bruno Rother,Herman Pavlenka,František Gregořica mladší,Pavel Knapp a Jiří Steuer, tím založen u nás český sbor dobrovolných hasičů.
Starostou nově ustaveného sboru zvolen starosta obce, rolník Rother a náčel. samaritánské stráže Jan Bitomský č.14.Jsou zde dány veškeré podmínky k rozkvětu sboru: k tomu říditi bude sbor osvědčeny národní pracovník, říd. uč. Alois Kubík.
 
 
 
 I.VÝBOR SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE SLUŽOVICÍCH
 

starosta – František Rother               

velitel - František Berek

jednatel – Alois Kubík                      

zást.velitele – Jan Jurčík

pokladník – Jan Klein                           

strojník – Pavel Pardy

náč.samaritánské stráže – Jan Bitomský
 
Ve svých začátcích se členové radili, jak zajistit sbor po materiální stránce,kdy bylo třeba zakoupit nářadí potřebné k hašení ohně.V roce 1927 byla za pomoci Matice Opavské zakoupená starší ruční stříkačka,hadice a jiné nářadí.V této době ještě nebyla postavená hasičská zbrojnice a proto veškeré nářadí bylo umístěno do školní stodoly.V roce 1929 se začala stavět hasičská zbrojnice na pozemku vedle rybníka,která je dokončená v roce 1931.Od založení se pravidelně konají hasičské bály a zahradní slavnosti.V roce 1932 oslavil starosta Zemské hasičské jednoty Slezské Rudolf Gudrich 70.let.Náš sbor se připojil k široké skupině gratulantů a posílá mu blahopřání.Po dobu až do roku 1938,kdy Služovice připadly k Německu a tím byly všechny české spolky zrušeny.Po celou dobu vyvíjel sbor aktivní činnost,jak po stránce vzdělávací a kulturní,tak i při hašení požárů,z nichž největší byl v zimě roku 1936,kdy hořela panská stodola.

Po válce,ve které padlo nebo zůstalo nezvěstných sedm členů sboru – Jan Ciminga,Karel Ciminga Eduard Černý,Josef Černý,Bruno Džemla,Herman Pavlenka a Jiří Steuer.Se život v obci pomalu normalizuje a 3.listopadu 1945 je obnovená činnost hasičského sboru.Na valné hromadě je zvolen nový výbor ve složení.

 

starosta................................Bernard CIMINGA  
1.náměstek starosty...........Jan BITOMSKÝ
2.náměstek starosty...........Josef BEREK
velitel...................................František BEREK
náměstek velitele...............Pavel PARDY
jednatel...............................Valter MATYÁŠEK
vzdělavatel..........................Alfons BITOMSKÝ
organizační.........................Max CHMELAŘ

  

V roce 1947 je opravená hasičská zbrojnice,která byla v průběhu války značně poškozená a sbor se připravuje na oslavy 20.let založení.Oslava se koná v zahradě Bruno Berka Služovice čp.3.Je krátce po válce a je málo masa,proto manželky členů pečou koláče,aby oslava měla slavnostnější ráz.

Obrazek

 zakládající předseda Alois Kubík